ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

Supporting Increased Public Engagement in Local Decision Making Process

<h1>With the effort of Guria Youth Resource Center, within the project entitled “Initiative for Increased Public Participation in Local Governance of Ozurgeti Municipality” supported by NDI instantiated participatory budgeting component in cooperation with the Ozurgeti Municipality Self-government. On 13 March, 2019 Ozurgeti Municipality local government approved and allocated 150 000 GEL for the component to spent through online innovative mechanism developed by Guria Youth Resource Center in cooperation with the Ozurgeti Municipality City Hall. &nbsp;</h1>

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...