ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!

 

Natia Chkhartishvili , Trainer of Personal Computer Courses

In 2000, she graduated from the Humanitarian-Technical Institute with a specialty of interpreter of an interpreter (English language).

Since 2012, she has been an English teacher at the public school of village Melekeduri.

From the same year, she is a trainer of personal computer courses at Guria Youth Resource Center.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...