ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!

 

მარიკა მამალაძე , პიროვნულ განვითარებისა და პროფესიული განათლების კომპონენტის კოორდინატორი

2016 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტი და ჩაირიცხა ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის საერთაშორისო ურთიერთობების  ფაკულტეტზე. 

2015 წლიდან დღემდე მუშაობს გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა საგანმანათლებლო და ბიზნეს-საქმიანობების ხელშემწყობი პროექტის კოორდინატორად.

მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და პროფესიულ სასწავლო პროგრამებში.

2016 წლიდან არის შპარკასე საქართველოს და dvv international- ის ფინანსური ტრენერი გურიის რეგიონში.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...