ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
პუბლიკაციები

საინფორმაციო ფურცელი

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის საინფორმაციო ფურცლის არქივი.

დართული ფაილები

უსაფრთხოება - 05.2015

ვირუსული ინფექციები - 04.2015

ნარკოტიკის მავნე ზეგავლენა - 03.2015

თამბაქოს მავნე ზეგავლენა - 02.2015

ალკოჰოლის მავნე ზეგავლენა - 01.2015

აივ ინფექცია / შიდსი - 12.2014

ფიზიკური ჯანმრთელობა და სპორტი - 11.2014

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...