ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
პუბლიკაციები

მიგრაციის ტენდენციების კვლევია გურიასა და აჭარაში

დოკუმენტი წარმოადგენს 2015 წელს გურიისა და აჭარის რეგიონებში ჩატარებული მიგრაციის ტენდენციის კვლევის ანგარიშს.

კვლევა ჩატარდა ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა საგანმანათლებლო და ბიზნესსაქმიანობის ხელშემწყობი პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის (DVV International) საქართველოს ოფისთან და ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბთან პარტნიორობით.

დართული ფაილები

მიგრაციის ტენდენციების კვლევია გურიასა და აჭარაში

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...