ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
პუბლიკაციები

წლიური ანგარიში 2016

დოკუმენტი ასახავს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიერ 2016 წელს განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშს - სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელებულ პროექტებსა და გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიმდინარე საქმიანობებს.

ანგარიში მომზადდა ევროპის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის „მართე სახლიდან“ ფარგლებში.

დართული ფაილები

წლიური ანგარიში 2016

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...